Geneva Call (www.genevacall.org) is a Swiss neutral, impartial and independent international humanitarian organisation with a country office in Kyiv, Ukraine. Geneva Call develops sustainable long-term humanitarian engagement to promote the respect of international humanitarian norms by fighting parties. Geneva Call works with fighting parties in a long-term process of engagement through bilateral meetings with political and military leaderships, discussions and trainings on international humanitarian norms to increase their commitments to respect international humanitarian norms to protect civilians from the adverse effects of armed conflicts. In complement to this long-term engagement, Geneva Call raises their awareness on international humanitarian norms using mass media campaigns.

Purpose:

Geneva Call is seeking suitable companies to develop and maintain virtual training tool on International Humanitarian Law for the fighting parties. Geneva Call publicizes a call for all interested companies to provide quotations as per below detailed requirements.

Submission:

Interested bidders are requested to submit the following as part of their quotations:

 • Overall budget for the design and development of virtual training tool, maintenance and periodic updates when necessary;
 • Timeline for the design and development of virtual training tool.

Scope of Work & Deliverables

 

Task Task Item Description
1 Design – Successful bidder will provide services for designing the virtual training tool, including, but not limited to, graphic design services to form visual representation of the tool.
2 Development – Technical development of the virtual training tool for Android, including developing the source code of the tool and all related technical activities;

– Placing the virtual training tool for download on relevant platforms (Google Play).

 

3 Maintenance – Providing ongoing maintenance of the virtual training tool for the period of two years.
4 Update – Updating the virtual training tool (adding new sections, materials, links) if necessary during the two-year time period upon the release of the tool.

 

 

 • Providers are entitled to bid for the whole project only;
 • The work is expected to be completed within four months after contract is signed;
 • Payments will be made by bank transfers only;
 • Further information could be asked to support the bid from initial long listed bidders which will not guarantee final selection;
 • Geneva Call reserves the right to withdraw the RFQ in full or any part of it at any stage on its own discretion;
 • Geneva Call will not pay any cost for information collection or preparation of bid by bidders;
 • Closing Date: 26 Nov 2020.

Only the successful bidders will be contacted. Offers will be reviewed soon after closing date. A selection committee will gather administrative and technical personnel of Geneva Call.

Proposals shall be sent to hr-field-vacancies@genevacall.org

_____________________________________________________________________

«Женевський заклик» (Geneva Call – www.genevacall.org) – це нейтральна, безстороння та незалежна міжнародна гуманітарна організація з головним офісом в Женеві, Швейцарія, та окремим офісом в Україні. Організація «Женевський заклик» розвиває сталу довготривалу гуманітарну співпрацю з воюючими сторонами з метою забезпечення поваги до міжнародних гуманітарних норм. Організація розвиває довготривалу співпрацю з воюючими сторонами шляхом двосторонніх зустрічей з політичним та військовим керівництвом, проведення дискусій та тренінгів, з метою підвищення рівня поваги до міжнародних гуманітарних норм для захисту цивільного населення від негативних наслідків збройних конфліктів. Додатково, «Женевський заклик» працює над підвищенням рівня обізнаності про міжнародні гуманітарні норми шляхом поширення інформації через засоби масової інформації та онлайн.

«Женевський заклик» оголошує тендер для пошуку компанії-підрядника для розробки та технічної підтримки віртуальної тренінгової платформи з міжнародного гуманітарного права для воюючих сторін. «Женевський заклик» запрошує зацікавлені компанії подавати заявки на виконання вказаного замовлення відповідно до нижченаведених вимог.

Заявка:

Зацікавлені сторони повинні подати наступну інформацію як частину своєї заявки:

 • Загальний бюджет для виконання дизайну та розробки віртуальної тренінгової платформи, технічної підтримки та періодичного оновлення в разі потреби;
 • Графік виконання зазначених робіт.

Обсяг роботи та результати

 

Завдання Опис
1 Дизайн – Обраний кандидат надає послуги дизайну віртуальної тренінгової платформи, в тому числі розробки графічного дизайну візуального представлення мобільного додатку.
2 Розробка – Технічна розробка віртуальної тренінгової платформи для системи Android, в тому числі написання коду програми та виконання всіх необхідних технічних завдань;

– Розміщення віртуальної тренінгової платформи для скачування на відповідному ресурсі (Google Play).

3 Технічна підтримка – Забезпечення поточної технічної підтримки функціонування тренінгової платформи протягом 2-х років з моменту її запуску.
4 Оновлення – Оновлення за потреби тренінгової платформи (додавання нових розділів, матеріалів, посилань тощо) протягом 2-х років з моменту її запуску.
 • Заявники можуть подавати заявку лише на виконання всього обсягу робіт;
 • Очікується виконання робіт, пов’язаних із дизайном та розробкою платформи, протягом 4-х місяців з моменту підписання контракту;
 • Проведення оплати здійснюється лише шляхом банківського переказу;
 • Додаткова інформація може бути витребувана від попередньо відібраних кандидатів, що не гарантує остаточного вибору кандидата;
 • «Женевський заклик» залишає за собою право скасувати тендер на будь-якому етапі;
 • «Женевський заклик» не оплачує збір інформації та підготовку заявки на тендер заінтересованими кандидатами;
 • Кінцевий термін подачі заявок: 26 листопада

Заявки будуть розглянути одразу після завершення терміну подачі, а відібрані кандидати отримають відповідь.

Просимо надсилати заявки за адресою: hr-field-vacancies@genevacall.org

 

 

 

2020 © Geneva Call Tous droits réservés - Made with ♥ by Buxum Communication